Lidmaatschap

De Valkenburgse Tennis Vereniging heeft circa 300 leden.

Er zijn ongeveer 75 jeugdleden en circa 225 seniorleden.

Seniorleden zijn natuurlijke personen die op 1 januari van het verenigingsjaar de zeventien jarige leeftijd hebben bereikt.

 • Senioren winter lidmaatschap kost € 100,00 per seizoen (niet leden 115,00)
 • Senioren jaar lidmaatschap kost € 240,00 
 • Senioren zomer lidmaatschap kost € 185,00
 • Het jeugd-lidmaatschap bedraagt € 75,00 per jaar. (zomer en winter lidmaatschap.

VTV werkt met een verplichte bardienst voor leden vanaf 21 jaar. Dit houdt in dat men minimaal 2x per seizoen (dus 4x per jaar) een bardienst moet vervullen. Komt men deze bardienstplicht niet na dan wordt dmv een machtiging € 25,00 per verzuiming geïncasseerd. De bardienst plicht kan ook worden afgekocht voor € 25,00 per dienst.

 • Jaar seizoen loopt van 1 april t/m 31 maart, winter seizoen loopt van 1 oktober t/m 31 maart.
 • Aanmelden als lid kan door het invullen van het inschrijfformulier welke via internet verzonden kan worden of door inlevering van het formulier bij de ledenadministrateur.
 • De betaling van de contributie kan alleen dmv een incassomachtiging.
 • Je krijgt bericht wanneer je je pasje kunt ophalen.
 • Een beknopt overzicht van wat er zoal op het park gebeurt vind u op de website.
 • Algemene informatie en het huishoudelijk-, park- en baan reglement vindt u ook op de website.
 • Voor meer informatie kunt U contact op nemen met:
  071-4074100 (clubgebouw) of E-mail: info@vtv-tennis.nl