Lidmaatschap

De Valkenburgse Tennis Vereniging heeft circa 425 leden.

Er zijn ongeveer 50 jeugdleden en circa 375 seniorleden.

Seniorleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die op eerste januari van het verenigingsjaar de zeventien jarige leeftijd hebben bereikt.

 • Senioren winter lidmaatschap kost € 100,-  per seizoen (niet leden 115,-)
 • Senioren jaar lidmaatschap kost € 230,- 
 • Het jeugd-lidmaatschap bedraagt € 75,– per jaar. (zomer en winter lidmaatschap.

Met ingang van het seizoen 2009 wordt er gewerkt met een verplichte bardienst voor leden van 21 jaar, deze dienst houdt in dat men minimaal 3 bardiensten moet vervullen. Komt men deze bardienstplicht niet na dan wordt dmv een machtiging € 30,00 per verzuiming geïncasseerd. De bardienst plicht kan ook worden afgekocht hiervoor € 75,00 geïncasseerd.

 • Jaar seizoen loopt van 1 april t/m 31 maart, winter seizoen loopt van 1 oktober t/m 31 maart.
 • Aanmelden als lid kan door het invullen van het inschrijfformulier welke via internet verzonden kan worden of door inlevering van het formulier bij de ledenadministrateur.
 • De betaling van de contributie kan alleen dmv een incassomachtiging. Bij het invullen van het on-line inschrijfformulier wordt gevraagd om naast AKKOORD nog een tweede maal je e-mailadres in te voeren.
  Is AKKOORD ingevoerd en komen de twee ingevoerde e-mailadressen overeen dan wordt het formulier verzonden naar de ledenadministratie, zelf ontvang je ook een kopie van dit formulier.
 • Aan het begin van het seizoen is en een ‘pasjesafhaal avond en ochtend’. Van deze data wordt U nog op de hoogte gebracht.
 • Voor een beknopt overzicht van wat er zoal op het park gebeurd gaat u naar de algemene informatie pagina.
 • Voor meer informatie kunt U contact op nemen met:
  071-4074100 (clubgebouw) of E-mail: info@vtv-tennis.nl
 • De inschrijfreglementen zijn een onderdeel van het huishoudelijk reglement. Dit Huishoudelijk reglement staat in een PDF document en ligt ter inzage op de club.