Vrienden van VTV

Het doel van de Vrienden van de VTV is om financiële middelen bij elkaar te brengen om de Tennisvereniging VTV te ondersteunen bij het realiseren van eenmalige projecten. Je moet hierbij denken aan verbeteringen aan het complex, kopen van materialen ed.

ALEX & TRUDYBRAM VAN DE MEIJ
C&M Schilders
CYNTHIA & ANDREA
ED HENKES
ERWIN & JANNEKE
FERDINAND & PAULINE
JACO & MARIELLE JAN PAUL SCHRAMA
JOS PIJNACKER
KRIJN VAN DER SPIJK
MARCO SCHILTHUIZEN
MARK DUINDAMMICHAEL STEIN
OOIJENDIJK TIMMERWERKEN
PETER DEN HAAS
RAMON BARENDS
RENE IMTHORN
RENE STRIK
RIA & JOHAN
RICHARD VOLWATER
TAMELING HYPOTHEKEN
TAMELING VERZEKERINGEN
TANTE COR
TON DE MOOIJ
VAN BEELEN SCHILDERWERKEN
WIM KUIJT
WVR Service & Producties

U kunt hier aan mee helpen voor € 50,00 per jaar. U krijgt hiervoor een naamplaatje op het bord van de Vrienden van de VTV en dus eeuwige roem voor terug. Het bord zal opgehangen worden in het clubhuis. Natuurlijk verkrijgt u ook medezeggenschap in de besteding van de opbrengst.
Ook zal er ieder jaar een activiteit georganiseerd worden voor u als leden.
Schrijf u dus nu in bij één van onderstaande bestuursleden !

De Vrienden van de VTV is een apart orgaan binnen de tennisvereniging VTV.
Deelname aan de Vrienden van de VTV is voor minimaal 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor 1 jaar. Het jaar loopt van 1 april t/m 31 maart.
Inschrijven kan via het daarvoor bestemde formulier op voornaam, familienaam of bedrijfsnaam. Je kunt met meerdere personen op één naamplaatje. Tijdens een activiteit mogen er slechts twee personen deelnemen. Op vergaderingen heeft slechts een persoon stemrecht.
Het aantal leden van de Vrienden van de VTV is onbeperkt.
Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren in de maand maart.
De betaling geschiedt middels automatische incasso. Elk jaar zal dit in de maand april plaatsvinden.
2/3 deel van de opbrengst van de Vrienden van de VTV wordt geschonken aan de VTV. De opbrengst moet gebruikt worden ter verbetering/verfraaiing van het complex, aankoop materialen ed. De besteding van de opbrengst wordt bepaald door de leden van Vrienden van de VTV tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, welke bij voorkeur in april gehouden wordt. 1/3 van de opbrengst zal ten goede komen aan een activiteit welke ieder jaar georganiseerd voor de leden van de Vrienden van de VTV.
Er wordt vanuit de leden een kascontrolecommissie geformeerd van twee personen.
Het bestuur van de Vrienden van de VTV wordt door en uit de leden van de deelnemers gekozen en bestaat uit 4 leden: een voorzitter, penningmeester, coördinator doel opbrengst VTV en coördinator activiteit leden.
Een bestuursperiode van een bestuurslid is maximaal drie jaar. De aftredende bestuursleden kunnen zich wel herkiesbaar stellen. Maximaal 2 leden zullen aftredend zijn.
Leden zullen per nieuwsbrief en via de website van de VTV van informatie worden voorzien.

Bestuur Vrienden van de VTV

René Imthorn, Erwin Gerritsen, Peter den Haas en Ferdinand Bleijswijk